Informatii de ultima ora

Aug 24, 2015

Procedurile de anulare a unor obligații fiscale


În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din data de 21 august 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.
Actul normativ contine:
– Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii;
– Procedura de identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;
– Procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;
– modelul şi conţinutul cererii privind anularea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
– Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza Legii nr. 209/2015 și Legii nr. 225/2015;
– modelul formularului ”Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale”.